Svecane haljine za devojcice

Politika privatnosti, reklamacije i uslovi korišćenja

Politika privatnosti

U ime NAMES DOO obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući
mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su
samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni NAMES DOO (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Uslovi korišćenja

Upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu “uslovi”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj internet sajt.

NAMES DOO može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. Trebalo bi da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i proverite ažurne Uslove, jer ste njima zakonski vezani. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno
najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, NAMES DOOje u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Upotreba internet sajta

Sav materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.

Informacije

Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom Sajtu ili u kompaniji  NAMES DOO povodom ovog sajta (“Informacije”) neće biti smatrani za poverljive ili vlasničke.  NAMES DOO će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim.  NAMES DOO nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodan je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija, modifikacija, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora.

Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone.

Izjava o konverziji 

‘All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site’.

‘Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.’
Sve cene su izražene sa PDV-om i nema dodatnih troškova.

Nacin dostave

Načini isporuke na području Republike Srbije su:
preuzimanje proizvoda u poslovnicama (izuzev franšizne poslovnice) – besplatno;
dostava na kućnu adresu koju obavlja NAMES DOO u sopstvenoj organizaciji ili preko ugovornih partnera. U slučaju dostave troškovi prevoza, poštarina ili mogući drugi troškovi u vezi sa tim nisu uključeni u cenu proizvoda. Poštarina (trošak otpremanja) iznosi 350,00 dinara. Ostale uslove i cenovnik dostave možete pronaći OVDE. O visini troškova dostave kupac je upoznat pre potvrđivanja predaje narudžbenice sa izdvojenim prikazom iznosa ovih troškova.
Za dostavu izvan područja Republike Srbije svaki korisnik može poslati zahtev pružaocu usluga, tako da on pripremi ponudu za takvu isporuku, uključujući rok i trošak isporuke.
Proizvodi se dostavljaju u roku 5-7 radnih dana od datuma prijema „potvrde o narudžbenici“, osim u izuzetnim slučajevima, o čemu NAMES DOO posebno obaveštava kupca putem imejl adrese, uključujući i predviđeni rok dostave. ROSTER ne preuzima odgovornost za štetu koja bi mogla nastati zbog dužeg roka isporuke.

Proizvodi će biti dostavljeni na adresu koja je u narudžbenici navedena kao „adresa za dostavu“. Za dostavljanje proizvoda iz narudžbine na adresu mora biti osiguran pristup dostavnog vozila neposredno do lokacije navedene na narudžbenici te osigurana mogućnost parkiranja dostavnog vozila na ovoj lokaciji. Dostavljanje proizvoda po pravilu se vrše u prepodnevnom terminu. Naručene proizvode kupac je dužan preuzeti u određenom satu i danu na adresi za dostavu. U slučaju da kupac u vreme dostave ne može preuzeti pošiljku, istu može preuzeti u najbližoj poslovnici City Express. U slučaju da kupac ne preuzme robu u dogovorenom vremenu te je potrebna ponovna dostava, kupcu će se obračunati dvostruki troškovi dostavljanja. NAMES DOO, odnosno njegov ugovorni izvođač dostave zadržava pravo na primeren način proveriti identitet primaoca proizvoda (kupca) – npr. uvidom u njegove lične isprave. Prilikom preuzimanja sa dostavom, kupac potvrđuje količinu i kvalitet naručenog proizvoda.
Ako se prilikom preuzimanja pošiljke utvrdi da je pošiljka (paket) ili proizvod oštećen, u njemu nedostaje sadržaj ili su vidljivi znakovi otvaranja, kupac je obavezan odmah, a najkasnije u roku 30 dana od preuzimanja, pokrene postupak reklamacije neposredno kod dostavljača City Express, a u slučaju isporuke od strane NAMES DOO putem imejl adrese namesbeograd@gmail.com.

Reklamacije


Kupac može neposredno prilikom dostavljanja (vozaču dostavljača) ili preuzimanja u poslovnici, reklamirati proizvod ako proizvod nema karakteristike koje je pružalac usluge izričito obećao, ako su poslati pogrešni proizvodi ili u pogrešnoj količini, boji ili na drugi način odstupaju od narudžbine kupca.
Uz reklamaciju se sastavlja zapisnik. U zapisniku se upisuju primedbe kupca i zahtevano izborno pravo u vezi sa rešavanjem reklamacije. Kupac ima pravo na izbor da li će popraviti ili zameniti robu ili izvršiti povraćaj novca, a što se beleži u zapisniku. Zapisnik se sastavlja u dva primerka, a jedan primerak se šalje kupcu. Ukoliko popravka ili zamena robe nije moguća kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora.
Naknadne reklamacije proizvoda obrađuju se kao izvođenje zahteva po osnovu garancije ili stvarnih grešaka, pa ih kupac šalje pružaocu usluge putem:

  • imejl adrese namesbeograd@gmail.com,
  • pozivom na telefonski broj za korisnike
  • pismenom izjavom, poslatom poštom na adresu pružaoca usluge: NAMES DOO. U slučaju opravdanih zahteva, kupac ima pravo na vraćanje iznosa razumnih troškova slanja, prema javno objavljenim tarifama prevoznika koji pružaju javne usluge, odnosno City Express d.o.o.


Pružalac usluge odgovoran je za materijalne nedostatke proizvoda. Materijalni nedostatak postoji: 1. ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovnu upotrebu ili za promet, 2. ako proizvod nema potrebna svojstva za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata, 3. ako proizvod nema svojstva i karakteristike koje su izričito ili prećutno ugovorene, odnosno propisane, 4. kad je prodavac predao proizvod koji nije jednak uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obaveštenja, 5. ako po kvalitetu i funkcionisanju proizvod ne odgovara onome što je uobičajeno kod proizvoda iste vrste i što kupac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu proizvoda i javna obećanja o posebnim svojstvima proizvoda data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži, 6. ako je stvar nepravilno montirana pod uslovom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji.
Adekvatnost proizvoda za normalno korišćenje obično se proverava u poređenju sa uobičajenom robom jednake vrste ili uzimanjem u obzir izjava pružaoca usluge o karakteristikama robe, koje je dao pružalac usluge ili proizvođač putem reklamiranja, predstavljanjem proizvoda ili navođenjem na proizvodu.
Ukoliko proizvod ima materijalni nedostatak, kupac je dužan da pismeno obavesti pružaoca usluge o nedostatku, te da detaljno opiše nedostatke i pružaocu usluge omogućiti pregled proizvoda. Primer izjave o obaveštenju pružaoca usluge o materijalnom nedostatku možete naći OVDE.
Odgovornost za materijalne nedostatke pružaoca usluge ne postoji u slučajevima koji su posledica treće osobe, naročito ako nastanu zbog nepravilnog korišćenja, mehaničkih oštećenja ili nedozvoljenih intervencija (popravaka).
Za pravne odnose stranaka u vezi sa materijalnim nedostacima, primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.


Proizvod ima garancije ako je tako navedeno na garantnom listu ili na računu. Garancija važi uz pridržavanje uputstva na garantnom listu te uz prilaganje računa pružaoca usluge u trajanju garantnog roka, koji je naveden na garantnom listu, odnosno računu. Ako nema informacije o garanciji, proizvod nema garanciju ili podaci o tome nisu poznati – u tom slučaju može korisnik/kupac kontaktirati pružaoca usluge u cilju prikupljanja informacija o tome.
Kupac može ostvariti garanciju neposredno kod proizvođača ili u njegovom ovlašćenom servisu, koji je dužan izvršiti popravku proizvoda u razumnom roku, a u suprotnom proizvod zameniti drugim proizvodom, ispravnim i iste vrednosti. Kupac takođe može ostvariti garanciju kod pružaoca usluge, ali u tom slučaju važi odredba iz prvog stava ovog člana.
Vraćanje proizvoda u garanciji vrši se u skladu sa uslovima koje proizvođač navede na garantom listu, i kupac vraćanjem proizvoda u garanciji ne snosi troškove.


Kupac je dužan proizvod vraćen pružaocu usluge zbog reklamacije, greške ili garancije, nakon završenog reklamacionog postupka, preuzeti na adresi za isporuku, odnosno u poslovnici NAMES DOO, u roku od sedam dana od prijema obaveštenja, osim u slučaju povraćaja novca.

NazivNAMES
Puno poslovno imeNAMES DOO Beograd-Vračar
Skraćeno poslovno imeNAMES DOO
Matični broj21298077
PIB110103054
Status kompanijeAktivno
Datum osnivanja19.06.2017.
Svecane haljine za devojcice